Iniciació

OFERTA CURS HCP

Preu per 1 persona: 199€/pax
Preu per 2 persones: 150€/pax
Preu a partir 3 persones: 100€/pax
Mínim de persones per iniciar el curs: 1

Hores curs: 10 hores

Obligatorietat abonament: 1 mes mínim
Tarifa abonament a aplicar: la de l’ordenança vigent. Queda exclós d’aquesta promoció l’abonament dús moderat

Forma de pagament: L’import del curs i l’abonament es pagarà abans d’iniciar-lo. Un cop aprovat l’exàmen de HCP s’activarà el mes d’abonament.

.

OBTENCIÓ HCP FORA OFERTA DE PROMOCIÓ

Preu per persona: 250€/pax (indistint el número d’inscrits)
Hores curs: 10 hores
Forma de pagament: L’import del curs es pagarà abans d’iniciar-lo.